Strona główna » Polityka prywatności
  • Aktualnie klientów na stronie: 11
  • Sklep odwiedziło: 226476 klientów

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

przedstawiamy niniejszym informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych – zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. [zwanego potocznie RODO].

Prowadzenie sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu internetowego Extramed.pl wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych kupujących, którzy zdecydowali się nabyć towar w naszym sklepie. Na skutek zawarcia z nami przez Państwa umowy sprzedaży, otrzymujemy informacje zawierające Państwa dane osobowe, niezbędne do sfinalizowania transakcji.

Z uwagi na dbałość o zapewnienie zgodności naszych działań z wymogami prawa, pragniemy zaprezentować informacje, które przybliżą zasady i sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach naszej działalności jest:

ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona

Radowo Małe 80/5,

72-314 Radowo Małe,

e-mail: biuro@extramed.pl

tel.: 734 734 630

zwany dalej Sprzedawcą lub Administratorem. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH

 

2. Państwa dane osobowe otrzymujemy od extramed.pl w związku z zasadami funkcjonowania sklepu extramed.pl. Obejmuje to w szczególności przekazanie do nas danych osoby, która zarejestrowała się w sklepie, dokonała zakupów lub zadała pytania dotyczące produktów.

Zakres otrzymywanych danych osobowych obejmuje informacje aktualnie widniejące w ustawieniach Państwa konta w sklepie, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania (ewentualnie adres do wysyłki), e-mail oraz telefon. Jeśli dobrowolnie podaliście Państwo w formularzach dodatkowe dane osobowe, to również takie dane możemy otrzymać od

extramed.pl.
dane możemy uzyskać także bezpośrednio od Państwa w ramach kontaktów związanych z transakcją, w tym w zakresie korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, jak również w przypadku płatności przelewem.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne dla:

·realizacji zawartej z Państwem (lub z reprezentowanym przez Państwa podmiotem) umowy sprzedaży lub dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy [art. 6 ust. 1 lit b) RODO] - w celu realizacji prowadzonej przez nas sprzedaży internetowej, w tym w zakresie obsługi zakupów i reklamacji;

·wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO] -tj. spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i zasad rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, jak również realizowania wymogów wynikających z RODO lub przepisów regulujących obszar praw konsumentów – w celu zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej;

·osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w szczególności w zakresie zabezpieczenia dowodów należytego wykonania umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w tym prowadzenia czynności windykacyjnych związanych z dochodzeniem przysługujących nam roszczeń z tytułu dokonanej sprzedaży;

 

W ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

4. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa lub okres istnienia obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy sprzedaży, ale również później – tj. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji sprzedaży i upływu okresu istnienia obowiązku udokumentowania faktu należytej realizacji umowy, w tym względem organów podatkowych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji.

 

ODBIORCY DANYCH

 

5. W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług podwykonawców świadczących usługi wspierające funkcjonowanie naszej firmy, w tym zapewniających usługi: księgowe, informatyczne, dostaw internetu, poczty e-mail, pocztowe lub kurierskie, bankowe, płatnicze, operatorów płatności elektronicznych. Wszystkie te podmioty w zakresie świadczonych usług mogą przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane te mogą też być – o ile wymagają tego przepisy prawa - przekazywane do podmiotów, organów lub instytucji, z których właściwością lub zadaniami wiąże się możliwość żądania informacji lub kontroli prowadzonej przez nas działalności, a także do naszych pracowników i współpracowników. W ramach dochodzenia roszczeń możemy także przekazać dane do rejestrów dłużników, firm zajmujących się windykacją, kancelarii prawnych, a także do organów i instytucji związanych z dochodzeniem roszczeń (mediatorzy, sądy, komornicy).

 

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich (tj. poza obszar EOG).

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem narzuconym przez przepisy ustawy, ale jest konieczne dla zawarcia z nami umowy i dla jej realizacji. Przekazanie nam tych danych przez extramed.pl wiąże się z zasadami korzystania ze sklepu internetowego, a w konsekwencji - założenie konta w sklepie i dokonanie zakupu skutkuje przekazaniem nam przez extramed.pl danych podanych uprzednio przez nabywcę. Wynika to z umowy zawartej przez Państwa z extramed.pl w ramach rejestracji konta użytkownika w sklepie.

Tym samym - bez podania prawidłowych danych osobowych - nie będziecie Państwo mogli zawierać z nami umów sprzedaży za pośrednictwem extramed.pl.

 

POUCZENIA O PRAWACH

 

7. Mają Państwo prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania [tylko w określonych powyżej przypadkach przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] i prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku przetwarzania opartego o Państwa zgodę, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zmiana niniejszej informacji jest możliwa w szczególności z tych samych powodów, które są podstawą do zmiany Regulaminu naszego sklepu extramed.pl.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu